ANALIZA TELA

TANITA VAGA

 • Precizno merenje ukupne težine tela
 • Analiza sastava tela: ukupna voda u telu, proteini, minerali, količina masti u telu i kompletan zbir koji daje ukupnu težinu,
 • Analiza mišići-masti: težina, količina mišićne mase, količina masti u telu,
 • Dijagnoza gojaznosti: BMI (index telesne mase), procenat masti u telu,
 • Segmentna analiza mišića: Bazirana na idealnoj težini/trenutna težina , prikazana segmentno:desna ruka, leva ruka, trup, desna noga i leva noga.
 • Segmentna analiza masti prikazana segmentno: desna ruka, leva ruka, trup, desna noga, leva noga.
 • Dijagnostika gojaznosti: BMI i procenat masti u telu,
 • Nivo visceralne masnoće u preseku abdomena

KVANTNA MAGNETNA ANALIZA

Aparat vrši analizu 40 glavnih stavki i preko 300 parametara koje uključuju:
 • kariovaskularnu analizu,
 • cerbrovaskularnu analizu,
 • stanje kranijalnih živaca,
 • stanje digestivnog sistema,
 • želudac i creva, jetru i žuč,
 • pankreas i debelo crevo,
 • prisustvo masti, šećera i toksina u krvi,
 • funkciju bubrega, pluća i respiratorni trakt,
 • mišićno-ligamentarni i koštano-zglobni sistem,
 • mineralnu gustinu kostiju i reumatizam,
 • vitamine, minerale i gradivne elemente
 • aminokiseline, koenzime i koncentraciju teških metala,
 • alergene, kolagen i stanje kože,
 • endokrini i imunološki sistem,
 • gojaznost,
 • ginekologiju, menstrualni ciklus i dojke,
 • urologiju, prostatu i spermoanalizu,
 • alkalnost tela,
 • akupunkturne kanale,
 • fizičko i mentalno stanje organizma
 • analizu ukupnog stanja.
Nadoknadom minerala i vitamina koji su nam deficitarni, promenom načina ishrane, redovnom fizičkom aktivnošću i kretanjem značajno možemo uticati na poboljšanje našeg zdravstvenog stanja što se na aparatu može registrovati ponovnim testiranje