ANALIZA TELA

TANITA VAGA

  • Precizno merenje ukupne težine tela
  • Analiza sastava tela: ukupna voda u telu, proteini, minerali, količina masti u telu i kompletan zbir koji daje ukupnu težinu,
  • Analiza mišići-masti: težina, količina mišićne mase, količina masti u telu,
  • Dijagnoza gojaznosti: BMI (index telesne mase), procenat masti u telu,
  • Segmentna analiza mišića: Bazirana na idealnoj težini/trenutna težina , prikazana segmentno:desna ruka, leva ruka, trup, desna noga i leva noga.
  • Segmentna analiza masti prikazana segmentno: desna ruka, leva ruka, trup, desna noga, leva noga.
  • Dijagnostika gojaznosti: BMI i procenat masti u telu,
  • Nivo visceralne masnoće u preseku abdomena