STRPLJENJE, UMERENOST, BALANS

Nataša Andrevski vodi svoj fitnes studio Fiesta i po struci je diplomirani trener.

Diplomirala je na fakultetu za sport i fizičku aktivnost, takođe je završila i školu animacije koja je bila pri fakultetu (odnosi se na animaciju dece i odraslih vezano za sport i rekreaciju u turizmu ali je primenljivo i šire).  

RADOVI

Diplomirala je na temu gojaznosti radeći praktičan rad.  Diplomski rad je predstavljen na godišnjem predstavljanju fakulteta kao primer uspešnog diplomskog rada.

Tada je nastavila svoj istraživački rad u saradnji sa svojom mentorkom i drugim kolegama. Od nekoliko radova u kojima je učestvovala dva su izdata u stručnim časopisima a jedan je  bio i deo projekta Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR – 47015)  kao deo potprojekta “Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status radno aktivne populacije i policije R. Srbije” koji se finansirao od strane Ministarstva prosvete i nauke R. Srbije   na temu “Uticaj aerobnog treninga na biohemijske i fizičke parametre gojaznih žena” a žene su bile vežbačice Fieste. Drugi rad je na temu “Uticaj individualno programiranog vežbanja na promene morfofunkcionalnih karakteristika rekreativaca u Fiesti” . Ovaj rad je takođe objavljen  u stručnom časopisu a vežbačice su iz Fieste.

PRISTUP RADU

Pristup radu koji zastupa je da je svaka vežba, svaki trening je prilagođen osobi, bez obzira na pol i godine, njenom trenutnom bioritmu i mesečnom ciklusu kada su žene u pitanju.  
Blag pristup i lagani treninzi za sve početnike koji se doslovno boje vežbanja jer imaju predstavu da vežbanje i fitnes bole, da se dižu kilaže, da će se povrediti i slično.

Natašin zadatak je da im ukaže na njihove mogućnosti i sposobnosti i po potrebi i na slabosti, kao i da uvek postoji način kako neka vežba može da se prilagodi i savlada ličnim tempom i prema ličnim sposobnostima i mogućnostima.

Ispratiti mesečni ciklus svake žene jer u različitim fazama ciklusa drugačija je snaga, volja, motivacija pa i koordinacija.

Smatra da je važno ispratiti rad po smenama te nudi mogućnost adaptiranju vremena za sve klijente.

Zbog epidemiološke situacije kreirala je online treninge. Online treninzi su omogućili svima da nastave da vežbaju bez obzira na karantin i epidemiološke mere. Online treninzi se idalje odvijaju u skladu sa potrebama vežbača.

AKTIVNOSTI VAN SALE ZA VEŽBANJE

Organizovala je:

  • raznorazne izlete,
  • posete evropskim gradovima,
  • aktivna letovanja,
  • planinarenja,
  • pozorišta,
  • razna druženja,
  • tematske žurke i slično
fiesta-fitnes-pancevo-natasa-trening-vezbanje-mrsavljenje-misici-bol-u-ledima-teretana-vacum-slim-personalni-plan-ishrane-individualni-zdrava-hrana-fit-body-pass (1)

Voli da čita, putuje, ide u pozorište, planinari. Voli filozofiju i filozofski pristup stvarima ali voli i da se drži činjenica i realnosti.

KLJUČ JE U STRPLJENJU, UMERENOSTI I BALANSU.