SNAGA, KONDICIJA, JAKI MIŠIĆI

POTREBA ILI NEOPHODNOST?

Podići dete sa poda, izneti džak praška iz prodavnice, raširiti gomilu veša , uneti kantu isečenog drva za ogrev, preneti tri puna registratora na drugi kraj kancelarije… za ove i slične aktivnosti koje su uobičajene u svakodnevnom životu reći ćemo da je potrebna i fizička snaga.

Izneti dan, nedelju, mesec, odnosno ne prespavati vikend zbog umora, rešiti sve dnevne obaveze na svoj način a bukvalno ne pasti s nogu… u svakodnevnom životu reći ćemo da je za to potrebna i izvesna fizička  kondicija.

Povrede, prilikom izvođenja svakodnevnih obaveza zbog nepravilnosti pokreta i nemanje snage, većina vas je i iskusila…

A imate li snage za kvalitetan seks?

Biti zgodan/na 5 dana na plaži, pristojno podignute zadnjice i iole zategnutih ruku, čak je i za to  potrebno steći  određenu  snagu mišića, kondiciju, izdržljivost…

Ovo je samo par primera “banalnih stvari” za koje je potrebno (ako ne i neophodno) imati   snagu, kondiciju, jake mišiće…

 U užem smislu, fitness označava dobro razvijene fizičke sposobnosti koje čoveku obezbeđuju, na adekvatan način, optimalnu prilagođenost u uslovima savremenog života. Odnosno poboljšanje fizičkih sposobnosti u funkciji zdravlja, boljeg raspoloženja, estetike itd.

Ovde nećemo pričati o snazi u smislu  podizanja 100kg, kondicije trčanje na 10km i načinu jačanja mišića, već ćemo napomenuti i podsetiti  zašto su ove komponente bitne i značajne za naš svakodnevni život i u daljem tekstu za ova tri pojma ćemo koristiti termin “snaga”.

Snagu kao motoričku sposobnost ne posmatramo samo sa aspekta mišićnog naprezanja, a njeno ispoljavanje zavisi i od nekih drugih faktora kao što su:

  1. Uzrast –bebe prohodaju kada steknu dovoljnu misićnu snagu. Što smo stariji, snaga nam sve više opada, zato su stare osobe bespomoćne, sporijeg hoda, “nedostaje im snaga”. Pominjali smo već da snaga nakon tridesetih opada usled smanjenja opšte mišićne mase, a vežbanje nam pomaže da mišićnu masu održavamo.
  2. Dnevne oscilacije- da još malo banalizujemo i karikiramo stvari- vi već u podne možete da kažete da je ponoć, samo na osnovu nivoa potrošene energje i nemanja snage.
  3. Menstrualne oscilacije -žene imaju manju snagu, što je posledica manje mišićne mase a kroz mesečni ciklus varira i snaga. Svakako je daleko lakše prebroditi sve krize i tegobe ciklusa, sa snagom nego bez nje.
  4. Godišnje oscilacije – u zimskom periodu snaga se povećava, a znatnije povećanje je uočeno u jesen.
  5. Temperatura – veća temperatura poboljšava cirkulaciju, što dovodi do povećanja snage, a hlađenje dovodi do lakog smanjenja mišićne snage.
  6. Volja (motivacija) – naravno,psihički faktori dovode do povećanja ili smanjenja mišićne snage a da li vam  nekada  imanje snage daje volju?

Sticanje snage, kondicije I jačanje mišića, možemo steći primenom osnovnih kretnih struktura: hodanjem i kretanjem u svim ravnima i pravcima, trčanjem, poskocima, kao i njihovim kombinovanjem. Program vežbanja koji je dostupan svakom pojedincu, usmereni je ka očuvanju zdravlja, što znači i poboljšanju srčane efikasnosti i mišićne snage,  odnosno fizičke kondicije a sve to znači da će vam dan lakše pasti. Vežbanja su različita po sadržaju, biomehaničkim parametrima, nameni, upotrebi sprava i  rekvizita.

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, ono ima socijalnu, psihološku i fizičku dimenziju. Zdravlje predstavlja sposobnost da se na adekvatan način odgovori na mnogobrojne izazove svakodnevnog života i uslov je pune realizacije životnih potencijala. Jedan od primarnih zadataka u rekreativnom vežbanju je pozitivan uticaj na zdravlje čoveka i poboljšanje kvaliteta i dužine života upravo i kroz sticanje  mišićne snage, kondicije I izdržljivosti.

Da ne zaboravimo da mišićna masa podstiče i sagorevanje kalorija.

Biraj da funkcionišeš dobro, da dobro izgledaš i da se dobro osećaš .

Piše: Nataša Andrevski, fitness  trener i vlasnik Fieste