Prva asocijacija na gojaznost, zapravo je VIŠAK kilograma. To je ono što nam je vidljivo, pa nam najviše i smeta. U osnovi gojaznosti nalazi se pozitivan energetski bilans, koji je rezultat povećanog energetskog unosa i/ili smanjene energetske potrošnje (smanjene fizičke aktivnosti). I tada zaista dolazi do VIŠKA energije koja se zapravo deponuje u vidu masnih rezervi.

Kao i kod ostalih stanja ili bolesti, postoje različiti faktori i parametri koji karakterišu gojaznost, ali jedno je sigurno i naučno dokazano – koreni gojaznosti nalaze se u uvećanju (hipertrofiji) masnih ćelija (adipocita).

Piše: Nataša Andrevski, fitness  trener i menadžer Fieste

 

Svako životno doba nosi sa sobom neke svoje fenomene, tako da kada je gojaznost u pitanju, u odraslom dobu dobijamo na telesnoj težini zbog deponovanja masti ili hipertrofije normalnog broja ćelija. Ovako gojazna osoba može lakše da smanji težinu, za razliku od tipa gojaznosti koji se javlja u detinjstvu, kada dolazi do uvećanja i broja i veličine masnih ćelija (tzv. hiper-hipertoničan tip gojaznosti), kod kog se teže smanjuje masa, odnosno teže se održava smanjena masa.

Prema raspodeli masnog tkiva tj. njenoj lokalizaciji, gojaznost možemo podeliti na: ginoidni ili ženski tip (oblik kruške) i androidni ili muški tip (oblik jabuke).

  • Kod ginoidnog tipa gojaznosti, višak masnog tkiva se nagomilava potkožno u donjim delovima tela, oko karlice i butina. Kod ovih osoba je uočena veća sklonosti ka pojavi mehaničkih komplikacija u vidu otežanog kretanja, insuficijencije periferne venske cirkulacije i respiratorne insuficijencije. Ovaj tip gojaznosti može biti prisutan kod oba pola.
  • Kod androidnog tipa (centralni ili viscelni tip), masno tkivo se nagomilava u predelu ramena, grudnog koša i abdomena. Ovaj tip gojaznosti nosi povećan rizik od kardiovaskularnih i metaboličkih komplikacija.

Kada pričamo o gojaznosti, ne možemo zaobići pojam BMI (Body mass index) tj. indeksa telesne mase, koji je najčešći standard za procenu prekomerne telesne težine. BMI se definiše kao količnik između telesne težine izražene u kilogramima i kvadrata telesne visine izražene u metrima TT (kg)/TV (m) 2. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je na osnovu BMI predložila sledeću klasifikaciju gojaznosti:

Tabela 1. Kategorije prema BMI   

   

Tabela 2. Optimalni BMI prema starosnoj dobi

Ovo ne mora biti presudan podatak za ocenjivanje gojaznosti, jer kod aktivnih sportista, a naročito bodibildera, telesna masa se znatno uvećava na račun mišićne komponente. Stoga će odnos mišićnog i masnog tkiva da nam da pravi uvid u dato stanje ispitanika. Ako pak niste aktivni sportista, bacite pogled na prethodne tabele. U odnosu na ostale komponente telesne kompozicije, udeo masnog tkiva kod prosečnog, zdravog čoveka je 12 % a kod žena 18% od ukupne telesne mase.

Čitajući tekstove o gojaznosti, verovatno ste naišli na pojam WHR (waste to hip ratio). To je parameter kojim možemo proceniti distribuciju masti, odnosno odnos obima struka i kuka. On je odličan indikator za procenu zdravstvenog rizika. Gornje granične vrednosti WHR su 1 za muškarce i 0,85 za žene. Sve vrednosti iznad toga, nose rizik od oboljenja, nezavisno ali i udruženo sa gojaznošću.

 

Travel photo created by wavebreakmedia_micro – www.freepik.com

Postoji uzajamna veza između specifične težine tela i debljine kožnog nabora, tako da se na osnovu specifične težine tela može izračunati procenat masti u telu.  Vršenjem procene morfoloških karakteristika, određuju se komponente koje čine masu tela: bezmasna komponenta-LBM (sastavljena od koštanog tkiva – О, mišićnog tkiva  – М, unutrašnjih organa i tzv “bitne masti”) i masna komponenta telesnog sastava –D. Ovom indirektnom antropometriskom metodom (body impendance metod) dobijamo procenu kompozicije tela koja je bitna prilikom programiranja individualnog programa rekreacije.

Jedan od brojnih faktora je svakako i psihološki faktor, koji itekako ima značajnu ulogu. Mnogi ljudi hranom nadomešćuju neke svoje unutrašnje borbe: protiv tuge, nervoze, frustracije. Takođe, nekima je jelo čak i beg od dosade ili uteha za mnoge druge probleme. Iako smo svesni da to nije poželjno rešenje naših borbi, svi posežemo za tom nagradom nakon neke stresne situacije.

Telo je naš hram, mesto u kojem živimo. Postaraj se da živiš u jednom mirnom, lepom i toplom domu.