HeartZoneChart
Fizička aktivnost

Nije sve jedno koju fizičku aktivnost birate

Trčanje, pilates, joga, fitness, crossfit, plivanje … Nije sve jedno koju fizičku aktivnost birate. Različiti tipovi aktivnosti imaju i reazličite efekte na zdravlje i pojedinca.

Pročitajte
Fizička aktivnost

Jačajte svoje mišiće

Padom estrogena u 40. godinama kod žena, pojačava se funkcija receptora u stomaku, te se tu prirodno taloži sve više masnog tkiva. Metabolizam se i

Pročitajte